2410 591221

Εξυπηρέτηση Πελατών
Δευτέρα-Παρασκευή
09:00-18:00

Αρ.Μητρώου Γ.Γ.Κ

Το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα με διακριτικό τίτλο "www.mrled.gr" είναι εγγεγραμένο μέλος Του Υπουργείου Ανάπτυξης   

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή-Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

Καταναλωτή-Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.
Καταναλωτή-Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.

Αριθμ.Πρωτ.  Ζ2-7381

Αριθμός Μητρώου Προμηθευτών : 1090/13

Αθήνα : 14/05/2013

Επίσης το κατάστημά μας είναι εγγεγραμμένο μέλος του Επιμελητήριου Λάρισας : Αρ Μητρώου 317298

Mετά τιμής για το www.mrled.gr

Καραπιάλης Χρ Παναγιώτης