Οδηγός Αντικατάστασης Λαμπτήρων

Πώς να επιλέξω να αντικαταστήσω τους παλιούς  λαμπτήρες  με λάμπες LED;

 • Για τους οικιακούς λαμπτήρες η αντιστοιχία είναι 1:10
  (Για παράδειγμα ένας λαμπτήρας led 3watt έχει  ισοδύναμη ισχύ με λαμπτήρα πυρακτώσεως 30-35 watt)
 • Για τα σποτάκια ή αντιστοιχία είναι 1:10
  (Για παράδειγμα ένα σποτάκι 3w  led έχει ισοδύναμη ισχύ με σποτάκι παλιάς τεχνολογίας  35w)
 • Για τους λαμπτήρες  PL ή αντιστοιχία είναι 1:3
  (Για παράδειγμα λαμπτήρας PL LED  8W έχει ισοδύναμη ισχύ με λαμπτήρα PL  24W)
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους λαμπτήρες PL πρέπει να αφαιρεθεί υποχρεωτικά  ο μετασχηματιστής
 • Για τους λαμπτήρες φθορίου ή αντιστοιχία είναι:
  – Mε αφαίρεση της άεργου ισχύ 1:3
  – Χωρίς αφαίρεση άεργου ισχύ 1:2
 • Για τους προβολείς ή αντιστοιχία είναι  1:8
  (Για παράδειγμα προβολέας led  10W έχει ισοδύναμη ισχύ με προβολέα παλαιού τύπου 80W)
 • Για βιομηχανικό φωτισμό (καμπάνες) ή αντιστοιχία είναι 1:5
  (Για παράδειγμα καμπάνα led  50W έχει ισοδύναμη ισχύ με καμπάνα παλαιού τύπου 250 W)
 • Για τους λαμπτήρες AR111 ή αντιστοιχία είναι 1:5
  (Για παράδειγμα  λαμπτήρας led  AR111 12W έχει ισοδύναμη ισχύ με λαμπτήρα AR111 παλαιού τύπου  60W)
 • Για τα panels ή αντιστοιχία είναι 1:2,5
  (Για παράδειγμα  panel led  15W έχει ισοδύναμη ισχύ με panel παλαιού τύπου 37,5W)
 • Για λαμπτήρες G4/G9  ή αντιστοιχία  είναι 1:10
  (Για παράδειγμα λαμπτήρας G4/G9 LED 2W έχει ισοδύναμη ισχύ με λαμπτήρα G4/G9 παλαιού τύπου 20W)