213 0883975

Εξυπηρέτηση Πελατών
Δευτέρα-Παρασκευή
09:00-18:00

Φίλτρα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ !!!! Φίλτρα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ !!!!

Μετασχηματιστές & Inverters

Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 30VA ATR30 - Atman - 22%
AT142075
22,90 29,20
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 60VA ATR60 - Atman - 23%
AT142076
27,90 36,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 100VA ATR100 - Atman - 22%
AT142077
36,80 47,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 100VA CTR100 - Atman - 22%
AT142102
38,20 49,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 150VA ATR150 - Atman - 22%
AT142078
42,40 54,60
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 150VA CTR150 - Atman - 22%
AT142103
44,00 56,60
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 200VA ATR200 - Atman - 22%
AT142079
53,90 69,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 200VA CTR200 - Atman - 22%
AT142104
55,40 71,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 250VA ATR250 - Atman - 22%
AT142080
62,40 80,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 250VA CTR250 - Atman - 23%
AT142105
65,00 84,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 300VA ATR300 - Atman - 22%
AT142081
65,50 84,00
Μετασχηματιστής BTR Κλειστού Τύπου 250VA BTR250 - Atman - 22%
AT142118
65,50 84,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 300VA CTR300 - Atman - 23%
AT142106
68,00 88,00
Μετασχηματιστής BTR Κλειστού Τύπου 300VA BTR300 - Atman - 23%
AT142119
68,00 88,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 400VA ATR400 - Atman - 22%
AT142082
70,00 90,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 400VA CTR400 - Atman - 22%
AT142107
73,00 94,00
Μετασχηματιστής BTR Κλειστού Τύπου 400VA BTR400 - Atman - 22%
AT142120
73,00 94,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 500VA ATR500 - Atman - 22%
AT142083
79,50 102,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 500VA CTR500 - Atman - 23%
AT142108
82,00 106,00
Μετασχηματιστής BTR Κλειστού Τύπου 500VA BTR500 - Atman - 23%
AT142121
82,00 106,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 600VA ATR600 - Atman - 22%
AT142084
96,80 124,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 600VA CTR600 - Atman - 22%
AT142109
101,00 130,00
Μετασχηματιστής BTR Κλειστού Τύπου 600VA BTR600 - Atman - 22%
AT142122
101,00 130,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 700VA ATR700 - Atman - 22%
AT142085
107,00 138,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 700VA CTR700 - Atman - 22%
AT142110
112,00 144,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 800VA ATR800 - Atman - 22%
AT142086
118,00 152,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 800VA CTR800 - Atman - 23%
AT142111
122,00 158,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 1000VA ATR1000 - Atman - 22%
AT142087
130,00 167,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 1000VA CTR1000 - Atman - 22%
AT142112
135,00 173,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 1250VA ATR1250 - Atman - 22%
AT142088
156,00 200,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 1250VA CTR1250 - Atman - 22%
AT142113
160,00 206,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 1500VA ATR1500 - Atman - 23%
AT142089
178,00 230,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 1500VA CTR1500 - Atman - 22%
AT142114
184,00 236,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 2000VA ATR2000 - Atman - 22%
AT142090
222,00 284,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 2000VA CTR2000 - Atman - 22%
AT142115
229,00 294,00
Μετασχηματιστής Τριφασικός 1000VA TRF1000 - Atman - 22%
AT142123
250,00 320,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 2500VA ATR2500 - Atman - 22%
AT142091
268,00 344,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 2500VA CTR2500 - Atman - 22%
AT142116
276,00 354,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 3000VA ATR3000 - Atman - 22%
AT142092
296,00 380,00
Μετασχηματιστής CTR Κλειστού Τύπου 3000VA CTR3000 - Atman - 22%
AT142117
304,00 390,00
Μετασχηματιστής Τριφασικός 1500VA TRF1500 - Atman - 22%
AT142124
345,00 440,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 4000VA ATR4000 - Atman - 22%
AT142093
424,00 544,00
Μετασχηματιστής Τριφασικός 2000VA TRF2000 - Atman - 22%
AT142125
468,00 600,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 5000VA ATR5000 - Atman - 22%
AT142094
485,00 620,00
Μετασχηματιστής Τριφασικός 2500VA TRF2500 - Atman - 22%
AT142126
546,00 700,00
Μετασχηματιστής Τριφασικός 3000VA TRF3000 - Atman - 22%
AT142127
624,00 800,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 6000VA ATR6000 - Atman - 22%
AT142095
652,00 836,00
Μετασχηματιστής ATR Ανοιχτού Τύπου 7000VA ATR7000 - Atman - 22%
AT142096
807,00 1.034,00