Προστασία IP tagged posts

Προστασία IP

IP (1oψηφίο  2ο ψηφίο)

Το πρώτο ψηφίο ορίζει την προστασία από στερεά αντικείμενα

0: Χωρίς καμία προστασία

1: Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων άνω των 50mm

2: Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων άνω των 12mm

3: Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων άνω των 2,5mm

4: Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων άνω των 1,0mm

5: Προστασία έναντι σκόνης σε μικρή ποσότητα

6: Αδιαπέραστο από σκόνη

Το δεύτερο ψηφίο ορίζει την προστασία από υγρά

0: Χωρίς προστασία...

Περισσότερα