Φωτεινότητα σε lumens

Η μέτρηση των επιδόσεων των λαμπτήρων σε lumen επιτρέπει την άμεση σύγκριση της ποιότητας του παραγόμενου φωτός που είναι άλλωστε και ο σκοπός του λαμπτήρα αυτού.
Οι συγκρίσεις που βασίζονται στην ισχύ (watt) όχι μόνο δεν έχουν πλέον κανένα νόημα αλλά μπορεί να είναι και παραπλανητικές.

Τα 1300-1400 lumen ισοδυναμούν περίπου με ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως 100w.
Τα 920-1050 lumen ισοδυναμούν περίπου με ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως 75w.
Τα 700-800 lumen ισοδυναμούν περίπου με ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως 60w.
Τα 410-560 lumen ισοδυναμούν περίπου με ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως 40w.
Τα 220-350 lumen ισοδυναμούν περίπου με ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως 25w.

Τα πιο πάνω δεδομένα πιθανόν να διαφοροποιούνται ελαφρώς ανάλογα με την μάρκα και την ποιότητα των λαμπών LED που διατίθενται στην αγορά.