Προστασία IP

IP (1oψηφίο  2ο ψηφίο)

 

Το πρώτο ψηφίο ορίζει την προστασία από στερεά αντικείμενα

0: Χωρίς καμία προστασία

1: Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων άνω των 50mm

2: Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων άνω των 12mm

3: Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων άνω των 2,5mm

4: Προστασία έναντι στερεών αντικειμένων άνω των 1,0mm

5: Προστασία έναντι σκόνης σε μικρή ποσότητα

6: Αδιαπέραστο από σκόνη

 

Το δεύτερο ψηφίο ορίζει την προστασία από υγρά

0: Χωρίς προστασία

1: Προστασία από σταγόνες νερού

2: Προστασία από σταγόνες νερού υπο γωνία 15*

3: Προστασία από ψεκαζόμενο νερό υπο γωνία 60*

4: Προστασία από πιτσίλισμα νερού

5: Προστασία από εκτοξευόμενο νερό

6: Προστασία από νερό που εκτοξεύεται με δύναμη

7: Προστασία από εμβάπτιση σε νερό

8: Προστασία από κατάδυση σε νερό(υπο συνθήκες που ορίζει ο κατασκευαστής)